Organ

História organu v kostole v Rudne nad Hronom

Rok 1943

Za nový organ sme dali starý organ a 68.226,- Ks. Postavil ho Otokár Vážanský z Nitry. Má dva manuály, jedenásť registrov, šesť spojek, žaluzie, tremolo a elektrický ventilátor s mechom. Dispozíciu navrhol prof. Štefan L. Neméth, organista v Dóme v Bratislave. Kolaudáciu previedli Izidor Luky, ministerský radca a p. Štefan Michalovič. Iniciátorom stavby organa bol vyššie menový Izidor Luky, zamestnaný na ministerstve financií v Bratislave, tunajší rodák a veľký lokál patriot. On „vychodil“ podporu Patróna Ks 20.000 – on chodieval do Nitry k majstrovi Vážanskému a dohliadal na stavbu organa, on tlačil naňho svojou autoritou, aby sa so stavbou ponáhľal – bez jeho oduševnenia, povzbudzovania a námah by sme neboli nadobudli tento organ. Veď nemali sme ani haliera, ani skúsenosti a veľmi málo porozumenia u veriacich. No všetky ťažkosti sme prekonali.

(História Domus II, s.108)

Rok 1961

Na naliehanie p. radcu Lukyho, jeho starostlivosťou a pomocou bol organ od 18 rokov prvýkrát vyčistený, ladený a opravený (od moľov zožraté filc. vložky obnovené). Prácu vykonal p. Vážanský z Nitry, od koho organ aj pochádza, za 800 Kčs. Čo sa z ružencových peňazí a zo svadby u Mičov hradilo. Práca bola dokončená 18. augusta 1961. Orgán zriedkavej dobrej konštrukcie je ako nový.

(História Domus II, s.122)

Rok 1969

Ventilátor na organe (pohon elektrický – motor) bol už tak zničený a ložiská zodraté, že už bolo nebezpečenstvo ho zapínať. Nové ložisko a nové zapravenie stabilné zadovážil tunajší farník zámočník a kováč Zoltán Luky. Práca sa previedla v Preglejke v Žarnovici. Zariadenie dobre funguje. Organár z Čiech Miroslav Heger spravil na organe unikanie vzduchu a syčanie vzduchu. Bolo to v lete 1969.

(História Domus III, s.5)

Rok 1996

Pneumatický organ vyrobil a inštaloval do nášho kostola p. Važanský z Nitry. Má približne 50 rokov a potreboval generálnu opravu. Pozvaní odborníci k obhliadke organu konštatovali, že generálna oprava organu je nutná a činila by približne 150 až 200 tisíc Sk. Tak vysoký finančný obnos nebolo možné uhradiť z farského účtu, ktorý bol prakticky nulový a Obecný úrad nebol ochotný uhradiť ani čiastku finančného obnosu. Aby bolo možné na organe hrať, opravu sa podujali urobiť miestny organista p. Viliam Luky s bratom Róbertom Lukym. Práca to bola náročná, lebo neboli podklady o zložení a stavbe organu a museli obstarať a preštudovať väčšie množstvo literatúry. Tak sa podarilo organ dať do prevádzky, ale úplná oprava ešte nie je dokončená. Všetky práce robili zadarmo a v priebehu r. 1998 opravu ukončia. Obecný úrad preplatil iba bloky na zakúpený materiál k oprave organu v hodnote cca. 4.000,- Sk.

(História Domus III, s.82)

Rok 2008

Generálka motora organu. V septembri bola vykonaná generálna oprava motora na organe v Rudne nad Hronom. Motor bol vyčistený a vyvážený, opravila sa aj jeho elektrická časť napájania a upravila vôľa stredovej osky motora. Motor však pri jeho zapnutí naďalej vydáva vibrácie a to z dôvodu doskového podkladu chóru kostola. V roku 2009 by bolo vhodné motor umiestniť na novú konštrukciu zo silentblokmi.

(História Domus III )

Rok 2012

Za pomoci financií ružencového spoločenstva v RnH a farských prostriedkov sa nám podarilo zakúpiť elektronický organ Rolland C-200 v hodnote 1.600,- €. Urobili sme tak po dohode s farskou radou, pretože oprava rozladeného klasického organu bola ohodnotená na 11.000,-€. K elektrickému organu sa zakúpili aj dva kusy reprobední. Stojan pod organ zhotovil zdarma p. Ján Tužinský v spolupráci so svojím zaťom Jánom Lukym. Elektroinštaláciu k nového elektronickému organu zabezpečil a zasponzoroval mladý živnostník Ľubomír Bielik.

(História Domus III )

Rok 2022

Počas letných mesiacov bola vzkonaná celková generálna oprava píšťalového organu. Urobila sa výmena organového vzduchového čerpadla za nové. Celkový počet plochých membrán, spojkových membrán a klinových mieškov nachádzajúcich sa v celom nástroji i v hracom stole je cca 1500 ks. Tie sa všetky vymenili za nové.

Generálnu opravu organu v kostole v RnH urobil p. Peter Masarik, organár z Prievidze. Celkové náklady na opravu činili 15.000,-€. 01.septembra 2022 hudobný nástroj začal opäť plniť svoju úlohu.

Fotky  z organového koncertu k nahliadnutiu v našej fotogalérii:
https://fara.rudnonadhronom.sk/organ-rudno-nad-hronom-2023/