História

Náš príbeh

Rudno nad Hronom

1337

Počiatok

Farnosť v obci Rudno nad Hronom je jednou z najstarších v regióne. Spomína sa v pápežských desiatkoch už v roku 1337. Kostol a fara boli v tomto období pravdepodobne z dreva. Kostol bol už vtedy zasvätený Sv. Imrichovi.

1564

Evanjelizácia

Dôležitou udalosťou rudnianskej fary bol rok 1564, kedy zemepán Gabriel Dóczy prestúpil na evanjelické vierovyznanie, čo museli akceptovať i jeho rudnianski poddaní. Pôsobil tu významný evanjelický kazateľ Tomáš Doroticius (Doršic).

1664

Vypálenie kostola

Pri stavbe terajšieho kostola sa vo fundamentoch našla listina, v ktorej bolo napísané, že drevený kostol Turci r.1664 zrovnali zo zemou.

1675

Murovaný kostol č.1

Keď odtiahli turci, veriaci z milodarov vlastných i pozbieraných po šírom kraji vystavali murovaný kostol.

1802

Murovaný kostol č.2

S nárastom počtu obyvateľov v obci v 18. storoči (vďaka otvoreniu rudných baní v obci) už veľkostne murovaný kostol nepostačoval. V roku 1802 bol zbúraný druhý rudniansky kostol a do roku 1803 postavený tretí, dvakrát väčší. Všetky náklady hradila banská komora z B.Štiavnice. Farská budova vedľa kostola pochádza z roku 1794.

Exteriér kostola

Rozmery kostola: dĺžka 21 m, šírka 9.30 m, výška 9 m. Vežu postavili neskoršie v r.1887 a dali jej s priečelnou fasádou novogotickú formu.

Interiér kostola

Štýl doby empírovej. Svätyňa je obdĺžniková, zaklenutá zrkadlovou klenbou. Víťazný oblúk je elipsovitý. Loď má drevenú povalu opatrenú štukatérovou omietkou. Hlavný oltár má empírové línie. Hlavný oltárny obraz je umiestnený na stene. Oltárny obraz Sv. Imricha namaľoval neznámy Viedenský maliar za 330 zl.