Koledníci Dobrej noviny

Po dvoch rokoch sme opäť mohli v našich domovoch privítať koledníkov s Dobrou novinou.

Mottom 28. ročníka je zvolanie “Zmeňme púšť na záhradu”. Chceme povzbudiť deti, mladých i starších koledníkov, aby svojimi talentmi a darmi prispeli i tento rok k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky. Vďaka ich odhodlanosti a radostnej službe dokážeme na Vianoce meniť púšte, ktoré nás obklopujú.

Viac o Dobrej novine sa dočítate na: https://www.dobranovina.sk/otvarame-28-rocnik-dobrej-noviny/