Návšteva pápeža Františka na Slovensku

Návšteva pápeža Františka na Slovensku bola štvordňová apoštolská cesta hlavy katolíckej cirkvi v dňoch 12. až 15. septembra 2021. Mala oficiálny a pastoračný charakter.

Návšteva Slovenska bola spolu s predchádzajúcou návštevou Medzinárodného aucharistického kongresu v Budapešti v poradí 34. apoštolskou cestou pápeža Františka. Slovensko sa tak stalo 54. krajinou, ktorú pápež František počas svojho pontifikátu navštívil.
Po troch návštevách pápeža sv. Jána Pavla II. išlo zároveň o štvrtú oficiálnu návštevu hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku.

Hlavu katolíckej cirkvi na Slovensko pozvala prezidentka Zuzana Čaputová počas oficiálnej zahraničnej cesty vo Vatikáne v decembri 2020. Pápeža tiež pozvali aj všetci slovenskí katolícki biskupi.

Článok cituje Wikipédiu, celé znenie si môžete prečítať v priloženom linku.

Návšteva pápeža Františka na Slovensku